23/01/2017Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου Σχέδιο - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης

H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου Σχέδιο - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης με παραστατικό τρόπο μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους μια μέθοδο προγραμματισμού του Προσκοπικού Συστήματος. Η εφαρμογή των 6 Τομέων Προσκοπικού Έργου, τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Προσκοπικού Συστήματος είναι μερικά από τα Εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Αρχηγός Συστήματος για να ετοιμάσει ένα Σχέδιο Δράσης με ενέργειες που καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους. 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό