Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον 6/2021 είναι:

 Τελευταία Ανανέωση: 14/4/2022


Διατελέσαντες Πρόεδροι Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 • 5/2017 - 6/2021: Ισίδωρος Κανέτης
 • 5/2013-5/2017: Χρήστος Λυγερός
 • 2/2013-5/2013: Ηλίας Λαδάς
 • 6/2011-2/2013: Γεώργιος Γεωργακάς
 • 1/2006-6/2011: Χρήστος Σταθόπουλος
 • 12/2005-1/2006: Γεώργιος Ασημακόπουλος
 • 11/2005-12/2005: Νικόλαος Κατζόλας
 • 10/2005-11/2005: Ισίδωρος Κανέτης
 • 5/2003-10/2005: Χρήστος Λυγερός
 • 5/1999-5/2003: Γεώργιος Ασημακόπουλος
 • 5/1995-5/1999: Ιωάννης Τζεν
 • 6/1991-5/1995: Αλέξανδρος Κομνηνός
 • 3/1990-6/1991: Δημήτριος Μαρκουλής
 • 10/1988-3/1990: Γρηγόριος Μαράκης
 • 5/1988-10/1988: Άρης Κωνσταντόγλου
 • 11/1987-5/1988: Χαρίλαος Χάρακας
 • 4/1987-10/1987: Γρηγόριος Μαράκης
 • 4/1985-4/1987: Στυλιανός Ναουμίδης
 • 3/1983-4/1985: Δημήτριος Αλεξάτος
 • 3/1981-3/1983: Ιωάννης Κωστόπουλος
 • 9/1974-3/1981: Δημήτριος Μαρινόπουλος
 • 3/1968-9/1974: Αχιλλέας Παυλίδης
 • 2/1966-3/1968: Γεώργιος Κανελλάκης
 • 1/1953-12/1965: Μιχαήλ Σοφιανός
 • 11/1944-11/1952: Αντώνιος Μπενάκης
 • 7/1935-6/1939: Αντώνιος Μπενάκης
 • 12/1926-6/1935: Γεώργιος Λέστος
 • 6/1926-12/1926: Ιωάννης Ηλιάκης
 • 3/1923-6/1926: Ιωάννης Σιώτης
 • 10/1921-3/1923: Γεώργιος Β'
 • 3/1921-10/1921: Λεωνίδας Πτέρης (Προσωρινός Διοικητής Σ.Ε.Π.)
 • 2/1918-12/1920: Δημήτριος Γληνός
 • 5/1915-2/1918: Κωνσταντίνος Βασιλείου
 • 5/1912-5/1915: Μιλτιάδης Νεγρεπόντης