Βοηθήματα από W.O.S.M.

Το τμήμα Επικοινωνίας του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου, έχει δημιουργήσει μία σειρά από εγχειρίδια και βοηθήματα τόσο για τις Εθνικές Οργανώσεις όσο και για Ενήλικα Στελέχη, τα οποία θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για την Παγκόσμια Επικοινωνιακή Στρατηγική.Τα παραπάνω εγχειρίδια παρέχονται ώστε να εμπλουτίσουν τη γνώση και να βοηθήσουν την κάθε Εθνική Προσκοπική Οργάνωση στην ανάπτυξη της δικής της Στρατηγικής, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις και πολιτικές της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης – WOSM, που προσαρμόζεται και εφαρμόζεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τις κάθε χώρας.