27/01/2017Β8 Υποστήριξη Προγράμματος

H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε8 υλοποιείται κατά κλάδο και ο εκπαιδευόμενος στο τέλος της Ενότητας είναι σε θέση να γνωρίζει διάφορα ιδιαίτερα θέματα του Κλάδου που δραστηριοποιείται.


Πρακτική εφαρμογή
Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου