28/01/2017Β7 Προγραμματισμός - Δράσεις Τμημάτων

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε7 Προγραμματισμός  - Δράσεις Τμημάτων υλοποιείται κατά Κλάδο και οι Εκπαιδευόμενοι ανάλογα τον Κλάδο εκπαιδεύονται : 
  • Στον Κλάδο Λυκοπούλων στο Κύκλο Αγέλης, τον Ετήσιο Προγραμματισμό, Το μηνιαίο θέμα και το είδος των δράσεων.
  • Στον Κλάδο Προσκόπων στους Στόχους Ομάδας, το Μηνιαίο Πρόγραμμα, τις Δράσεις της Ομάδας, Επιλογή Παιδαγωγικών Στόχων
  • Στον Κλάδο Ανιχνευτών στον Προγραμματισμός στην Κ.Α. στα Είδη των Δράσεων - Μ.Δ.Υ. και τις Δράσεις Εξωτερικού
  • Στον Κλάδο του Προσκοπικού Δικτύου στον Προγραμματισμό και τις Δράσεις στο Π.Δ.
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό Ανά Κλάδο 
Κλάδος Λυκοπούλων

Κλάδος Προσκόπων


Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου