29/01/2017Β6 Σύστημα Προόδου

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β6 Σύστημα Προόδου πραγματοποιείται κατά Κλάδο με διαφορετικό θεματολόγιο και με διαφορετική μέθοδο Σταδίου Εφαρμογής. Ειδικότερα :
  • Στον Κλάδο Λυκοπούλων εξηγούνται τα Κριτήρια Αξιολόγησης η Αναγνώριση Προσπάθειας και οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες 
  • Στον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Πρόγραμμα Προόδου
  • Στον Κλάδο Ανιχνευτών αναλύονται τα στάδια της Προόδου του Ανιχνευτή
  • Στον Κλάδο Προσκοπικού Δικτύου αναλύεται Το Σύστημα Προόδου του Μέλους του Τμήματος. 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική εφαρμογή
Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου

Υποστηρικτικό Υλικό:

Κλάδος Προσκόπων

Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου