31/01/2017Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας

Οι εκπαιδευόμενοι στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας μετά την παρακολούθηση της να είναι σε θέση να :
  • Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ηλικίας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών του τμήματος τους. 
  • Αναλύουν πως τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μεταβάλλονται με την ηλικία τους
  • Εξηγούν πως τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών
  • Βρίσκουν ιδέες δράσεων, παιχνίδια, δραστηριότητα, στοιχεία προγράμματος που μπορούν να εντάξουν στο πρόγραμμα του τμήματος τους και κάνουν πράξη τα χαρακτηριστικά ηλικίας των παιδιών του τμήματος. 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Β30, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.