31/01/2017Β2 Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :
  • Αναλύουν το Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων
  • Αναφέρουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Αγέλης- Ομάδας - Κοινότητας- Δίκτυο
  • Εξηγούν τη Δομή Οργάνωσης και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων σε σχέση με την Προσκοπική Μέθοδο και πως γίνετε πράξη σε κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών, εφήβων και νέων.
  • Αναλύουν τις κοινές δράσεις και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων
  • Αναφέρουν τον τρόπο που οι Ανιχνευτές  - Δίκτυο βοηθάνε τα υπόλοιπα τμήματα του Συστήματος και την αξία που έχει αυτή η βοήθεια για την ανάπτυξη της Κίνησης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Β30, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.