01/02/2017Β1 Αρχές Στην Πράξη

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β1. Οι αρχές μας στην πράξη  δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να:
  • Γνωρίζουν την Υπόσχεση, το Νόμο των Λυκόπουλων και των Προσκόπων καθώς και τα Ρητά των Κλάδων (όπου υπάρχουν).
  • Διατυπώνουν πρακτικούς τρόπους, ανάλογους με την ηλικία των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, για την εφαρμογή των Αρχών (Υπόσχεση-Νόμος) μέσα από τις Δραστηριότητες του Προσκοπικού Προγράμματος. Περιγράφουν, καταγράφουν δημιουργούν μια δεξαμενή ιδεών δράσεων.
  • Περιγράφουν δράσεις, ενέργειες, ιδέες που γίνονται πράξη στον Παγκόσμιο Προσκοπισμό και κάνουν πράξη τις βασικές αρχές της Φιλίας, Ειρήνης και Παγκόσμιας Συναδέλφωσης που περιέχονται στην έννοια του Παγκόσμιου Προσκοπισμού.
  • Αναπτύσσουν την  ικανότητα να εντάσσουν στο Προσκοπικό Πρόγραμμα του κάθε κλάδου τις κατάλληλες δράσεις, ώστε οι παραπάνω αρχές της Φιλίας, Ειρήνης και Παγκόσμιας Συναδέλφωσης να γίνουν βίωμα στα μέλη μας και να τους διαμορφώσουν χαρακτήρα και συμπεριφορές που να συνάδουν με αυτές.

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Β30, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.