23/01/2017Β11 Εκδρομή - Δράση σε Αστικό Πεδίο - Κοινωνική Προσφορά


Πρακτική εφαρμογή

Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου