26/10/2022Ασφάλεια & Προστασία Μελών

Η "Ασφάλεια & Προστασία Μελών", αφορά στην πρόληψη της βλάβης που προκαλούν οι άνθρωποι σε άλλους ανθρώπους ή στους εαυτούς τους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε από ακατάλληλες/ανάρμοστες συμπεριφορές/πράξεις όπως η κακοποίηση, ο εκφοβισμός, οι διακρίσεις, οι πολιτισμικές παρεξηγήσεις και άλλες μορφές ασέβειας και βλάβης, και διαχειριζόμαστε κινδύνους όπως ο αυτοτραυματισμός και η αυτοκτονία. Είναι καθήκον κάθε ενήλικα να κρατάει τους νέους, τον εαυτό του και άλλους ενήλικες ασφαλείς από κινδύνους.

Βασίζεται στις Αρχές μας και στις πολιτικές της Παγκόσμιας Προσκοπικής Οργάνωσης,  τα οποία υπαγορεύουν ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και ισότιμο περιβάλλον, όπου κανείς δεν θα κάνει άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φυλής, χρώματος δέρματος ή εθνικής καταγωγής.

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Αναλύουν τι σημαίνει Ασφάλεια Μελών του Σ.Ε.Π. με την αποτροπή κάθε μορφής βίας και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.
  • Εξηγούν τρόπους και μεθόδους που διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών μέσα στη ζωή του Προσκοπικού Συστήματος (π.χ. εντός της εστίας, κατασκήνωση κοκ).
  • Γνωρίζουν τι είναι βία, τι εκφοβισμός και ποιες οι μορφές τους.
  • Γνωρίζουν καλές πρακτικές αντιμετώπισης τυχόν ενδεχόμενων περιστατικώνΕμπεδώσουν τον κώδικα καλής συμπεριφοράς μέσα στο Προσκοπικό τμήμα.
Εκπαιδευτικό Υλικό