Λυκόπουλα

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα. Για να ονομαστεί ένα παιδί Λυκόπουλο και να γίνει μέλος του Σ.Ε.Π., πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Λυκόπουλου.

Η Αγέλη Λυκοπούλων είναι το πρώτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Ομάδα Προσκόπων, την Κοινότητα Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο και για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματός της διαιρείται σε παρέες παιδιών που ονομάζονται Εξάδες. Η Αγέλη αποτελείται από 10 έως 30 Λυκόπουλα, τα οποία διαιρούνται σε 2 έως 5 Εξάδες που η κάθε μία έχει από 4 έως 6 Λυκόπουλα. Τα Ενήλικα Στελέχη της Αγέλης είναι ο Αρχηγός Αγέλης και οι Υπαρχηγοί Αγέλης (έως 5, ανάλογα με τον αριθμό των Λυκοπούλων).

Κάθε Εξάδα διαλέγει για δικό της διακριτικό ένα χρώμα που αντιστοιχεί στα χρώματα λύκων και που χαρακτηρίζει την ονομασία της. Επίσης, κάθε Εξάδα έχει για οδηγό της τον Πρώτο της Εξάδας, ο οποίος αναδεικνύεται από τα Λυκόπουλα της Εξάδας για ετήσια θητεία, και έχει σαν βοηθό και αναπληρωτή του τον Δεύτερο, ο οποίος επίσης αναδεικνύεται από τα Λυκόπουλα μετά από πρόταση του Πρώτου.

Η Αγέλη διοικείται από το Συμβούλιο της Αγέλης, το οποίο αποτελείται από τον Αρχηγό της Αγέλης και τους Υπαρχηγούς της Αγέλης, και το οποίο κατευθύνει όλες τις δραστηριότητες τους Τμήματος.

Η Αγέλη Λυκόπουλων δρα στην Εστία της, στη γειτονιά της, στην πόλη της, δίνοντας όμως περισσότερη έμφαση στη δράση της στην ύπαιθρο με περιπάτους, ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές και με τη θερινή της κατασκήνωση, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα κάθε χρονιάς.

Η Υπόσχεση του Λυκόπουλου:
Υπόσχομαι να είμαι πιστός στον Θεό και στην Πατρίδα, να προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη, να βοηθώ τους γύρω μου και να ζω με τον Νόμο μας.

Ο Νόμος του Λυκόπουλου:
Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, φροντίζει για τους άλλους και για τον εαυτό του και κάνει κάθε μέρα μια καλή πράξη.

Ρητό:
Πάντα πρόθυμος για το καλό!