Αεροπρόσκοποι

Αεροπροσκοπισμός σημαίνει δράση στη φύση και στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Σημαίνει καλή γνώση των μετεωρολογικών φαινομένων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ειδικές δραστηριότητες, από τον αερομοντελισμό ως τις πτήσεις με διάφορα πτητικά μέσα.

Όμως, πρώτα είμαστε Πρόσκοποι – το βασικό Προσκοπικό πρόγραμμα είναι για όλους, ανεξάρτητα από ειδικότητα: η ζωή σε μικρή ή μεγάλη ομάδα, η εκδρομή-περιπέτεια στη φύση, η κατασκήνωση, το μαγείρεμα, η ορεινή πεζοπορία, η παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τόσα άλλα, αποτελούν τον πυρήνα του Προσκοπικού Προγράμματος. Παράλληλα σε όλα αυτά, οι Αεροπρόσκοποι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο του αέρα με δραστηριότητες που έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με την χρήση Πτητικών μέσων στο Έδαφος, την εξομοίωση πτήσης, τον αερομοντελισμό, την επίσκεψη & επαφή με αεροπορικούς χώρους και βέβαια την πραγματική πτήση.

Δεν ασχολούμαστε μονόπλευρα με τα ειδικά αντικείμενα, αλλάτα χρησιμοποιούμε για να εμπλουτίσουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών και των νέων και με άλλα, ελκυστικά αντικείμενα.

Βασική επιδίωξή μας είναι τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις,να αναπτύξουν ικανότητες και να καλλιεργήσουν συμπεριφορές, μέσα από εμπειρίες και βιώματα που σχετίζονται με το περιβάλλον του αέρα αλλά και των πτητικών μέσων που χρησιμοποιούνται.

Κέντρο των δραστηριοτήτων μας αλλά και κορύφωση του προγράμματός μας είναι η ίδια η πτήση. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε για να το χρησιμοποιήσουμε στην πτήση.

Μέσα από τις δραστηριότητές μας επιδιώκουμε τα παιδιά και οι νέοι να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία πτήσης με οποιοδήποτε μέσο και πάντοτε με ασφάλεια αλλά και παιδαγωγικό όφελος.

Πέρα από την πτητική εμπειρία, οι Αεροπρόσκοποι αναπτύσσουμε νοητικές και τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες μέσα από τον αερομοντελισμό,μαθαίνουμε με απλό κι ελκυστικό τρόπο να κατανοούμε τα φυσικά φαινόμενα και πως αυτά επηρεάζουν την πτήση μέσα από την επαφή με τη μετεωρολογία. Κατανοούμε γιατί και πώς πετά ένα αεροσκάφος μέσα από τη θεωρία και τεχνική πτήσης αλλά και γνώσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση μιας πτήσης, όπως η αεροναυτιλία και ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας. Ερχόμαστε σε επαφή με την τεχνολογία, ζώντας τη, μέσα από τις αεροπορικές τηλεπικοινωνίες και την εξομοίωση πτήσης. Και όλα αυτά, μέσα από την περιπέτεια του Προσκοπικού Προγράμματος!

Δοκιμάστε να εντάξετε στο πρόγραμμα του Τμήματός σας μία ή και περισσότερες Αεροπροσκοπικές δράσεις. Ζήστε την «τρίτη διάσταση» στις δραστηριότητές σας.