22/01/2017Α4 Προσκοπική Τεχνική

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 Προσκοπική Τεχνική αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία μάθησης των γνώσεων της Προσκοπικής Τεχνικής για τους νέους Βαθμοφόρους. Παρουσιάζονται στην Ύπαιθρο γνώσεις και ικανότητες, που καθιστούν τη ζωή στο ύπαιθρο ελκυστική, άνεση και ασφαλή τόσο για τους ίδιους όσο και για τα Τμήματά τους 

Εκπαιδευικό Υλικό
Το Προσκοπικό Εγκόλπιο αποτελεί το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευομένου για την συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Ενότητα

Υποστηρικτικό Υλικό
Αστερισμοί. Έντυπο της Π.Ε.Δυτικής Αττικής με όλους τους αστερισμούς και πληροφορίες γι αυτούς. Τεύχος 1  Τεύχος 2  Τεύχος 3  Τεύχος 4  Τεύχος 5