25/01/2017Α3. Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Προσκοπική Εκπαίδευση

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α3 Οργάνωση Διοίκηση ΣΕΠ και η Προσκοπική Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευομένους να είναι σε θέση να :
  • Αναφέρουν την Νομική Υπόσταση του ΣΕΠ και να κατανοούν τα κείμενα του Οργανισμού και Κανονισμών.
  • Εξηγούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ
  • Εξηγούν τα Βασικά Στάδια της Προσκοπικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό