26/01/2017Α1 Προσκοπισμός

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Α1. Προσκοπισμός δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο τέλος της διαδικασίας θα είναι σε θέση να : 
  • Εξηγούν την Αποστολή και το Σκοπό του Προσκοπισμού και να περιγράφουν τα οκτώ στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου.
  • Διακρίνουν τα μέρη της Προσκοπικής Υπόσχεσης και να αναφέρεις τις λέξεις κλειδιά (Αρχές) των άρθρων του Νόμου του Προσκόπου
  • Παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές την Ιστορία του Προσκοπισμού
  • Κατανοούν την θέση του ΣΕΠ μέσα στην Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση