Μάθηση στην Πράξη

Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Προσκοπισμού επικεντρώνεται σε μια πρακτική προσέγγιση. Οι Πρόσκοποι συμμετέχουν ενεργά σε πρακτικές, βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες εκμάθησης και δημιουργίας. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι οι Πρόσκοποι βάζουν στόχους, προσπαθούν για την επίτευξή τους και μαθαίνουν πάντα μέσα από την εμπειρία.


Η μάθηση στην Πράξη:

  • Επιτρέπει στους νέους να ωθήσουν τα όριά τους σε προστατευμένο περιβάλλον
  • Ενθαρρύνει μια υπεύθυνη στάση
  • Αναπτύσσει δεξιότητες ζωής, γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες
  • Σημαίνει εκμάθηση από άλλους και κοινή χρήση των γνώσεών τους
  • Προωθεί την ενασχόληση με κοινωνικά προβλήματα, προσπαθώντας να δώσει βιώσιμες λύσεις
  • Ενθαρρύνει την αυτοεκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση