28/01/2017Η3 Κοινωνία

H Εκπαιδευτική Ενότητα Η3 Κοινωνία δίνει στους Εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να είναι σε θέση να :
  • Αναλύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής του Προσκοπικού Τμήματος στη ζωή του κοινωνικού συνόλου που ζει και κινείται.
  • Αναγνωρίζουν πως οι δράσεις προσφοράς επηρεάζουν την ζωή των μελών του Τμήματος και καθορίζουν τη συμπεριφορά τους αλλά και την προσωπικότητα τους
  • Αναφέρουν πως οι δράσεις προσφοράς και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς βοηθάνε την Εικόνα του Προσκοπισμού
  • Γράφουν ιδέες για δράσεις που κάνουν πράξη την εξωστρέφεια
  • Εξηγούν τον τρόπο επικοινωνίας με φορείς και επιμελούνται ενημερωτικά έντυπα και επιστολές που έχουν καλή αισθητική και ακολουθούν τους κανόνες καλής και σωστής επικοινωνίας 

Εκπαιδευτικό Υλικό