31/08/2018Εκπαίδευση Μελών Ένωσης Παλαιών Προσκόπων

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018 μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου ενέκρινε το περιεχόμενο, την ύλη και το θεματολόγιο Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Εκπαίδευσης Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι οι Παλαιοί Πρόσκοποι να αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Π.Π. καθώς και τον καταρτισμό και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης των Ε.Π.Π,

Διαβάστε περισσότερα ....

Ένωση Παλαιών Προσκόπων | Συνδρομητικές Υπηρεσίες Μελέτης