25/01/2017Β10 Δράση Περιβάλλοντος Πόλης

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας Β10. Δράση περιβάλλοντος πόλης – Δράση στο Αστικό τοπίο – Κοινωνική προσφορά οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία δράση σε αστικό περιβάλλον κατόπιν της παρακάτω βιωματικής διαδικασίας.
Λυκόπουλα
  • Πραγματοποιείται μια Δράση Περιβάλλοντος Πόλης όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σαν μια Αγέλη Λυκόπουλων. Την τελευταία ώρα αναλύουν και κατανοούν τον τρόπο που οργανώνονται και υλοποιούνται τέτοιου είδους δράσεις
Πρόσκοποι
  • Πραγματοποιείται μια Δράση Περιβάλλοντος Πόλης ή ένα Παιχνίδι Πόλης όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενταγμένοι σε Ενωμοτίες. Την τελευταία ώρα αναλύουν  και κατανοούν τον τρόπο που οργανώνονται και υλοποιούνται τέτοιου είδους δράσεις.

Πρακτική εφαρμογή
Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου