Το Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π. έχει την ευθύνη της διάσωσης, τεκμηρίωσης και οργάνωσης του υλικού που σχετίζεται μετην πορεία και τη δράση του Ελληνικού Προσκοπισμού. Μέσα από τη δραστηριότητά του, το Ιστορικό Αρχείο φιλοδοξεί να παρέχει ένα ανεξερεύνητο πεδίο έρευνας,αλλά και μία καλύτερη προβολή της ιστορίας του Ελληνικού Προσκοπισμού.

Στην διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου βρίσκεται σήμερα η πλειονότητα των εγγράφων που εξέδωσε η Γ.Ε. του Σ.Ε.Π., αλλά και ποικίλο υλικό αρχείου από δραστηριότητες της Προσκοπικής Κίνησης.Πλέον, στη διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου υπάγονται και τα αρχεία των καταργούμενων Τοπικών Εφορειών του Σ.Ε.Π.

Για τον εμπλουτισμό της συλλογής, τοΙστορικό Αρχείου συνεργάζεται με ιδιώτες και φορείς προκειμένου να αντληθούν αρχεία σχετικά με τον Ελληνικό Προσκοπισμό. Αποδέχεται δωρεές αρχειακού υλικού και παράλληλα αγοράζει σπάνια τεκμήρια που συνήθως δημοπρατούνται.

Τομείς Ιστορικού Αρχείου

Α. Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει το σύνολοτων ελληνικών προσκοπικών εκδόσεων (εγχειρίδια, εγκόλπια κλπ) και περιοδικών,μια σημαντική συλλογή ξένων προσκοπικών εκδόσεων και περιοδικών, παλαιότερες ελληνικές νεανικές περιοδικές εκδόσεις, αλλά και βιβλία σχετικά με την ιστορία,τον πολιτισμό και την παιδαγωγική.

Β. Αρχείο Εγγράφων «Η. Ησαϊας»

Περιέχει αρχείο εγγράφων (ανακοινώσεις, αλληλογραφία, εγκύκλιοι) που εκδόθηκαν από τη Γ.Ε. ή από κλιμάκια του Σ.Ε.Π. Το Αρχείο Εγγράφων είναι πλήρως ταξινομημένο και σταδιακά τεκμηριώνεται και ψηφιοποιείται. Ήδη τα έγγραφα της περιόδου 1910-1940 έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στον καθέναν, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ιστορικού Αρχείου http://arxeio.sep.org.gr/

 Γ. Οπτικοακουστικό Αρχείο

Διαθέτει μεγάλο μέρος των φωτογραφιών δράσεων της Γ.Ε. αλλά και των φωτογραφιών που δημοσιοποιήθηκαν στο περιοδικό «Πρόσκοπος». Το αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες σε αναλογική (εκτυπωμένες, αρνητικό, διαφάνειες) ή σε ψηφιακή μορφή. Μετά την ψηφιοποίησή του το υλικό τεκμηριώνεται και ταξινομείται. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτογραφικού αρχείου είναι σήμερα αναρτημένο και διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής http://photoarc.sep.org.gr/

Επίσης το Αρχείο περιλαμβάνει ταινίες επικαίρων, διάφορες κινηματογραφήσεις αλλά και βιντεοσκοπήσεις που καταγράφουν προσκοπικές δραστηριότητες. Σημαντική συλλογή αποτελεί το κομμάτι των καταγεγραμμένων ραδιοφωνικών εκπομπών και των ηχογραφήσεων διάφορων προσκοπικών τραγουδιών.

Δ. Αρχείο Δημοσιεύσεων

Περιλαμβάνει αποδελτιοποιημένα δημοσιεύματατου ελληνικού τύπου που αφορούν το Σ.Ε.Π. και προσκοπικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα, από την έναρξη της Κίνησης μέχρι σήμερα. Στο ίδιο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης φυλλάδια, αφίσες και ενημερωτικές εκδόσεις του Σ.Ε.Π.

Ε. Αρχείο Ενθυμημάτων - Αναμνηστικών

Στο αρχείο ταξινομείται,καταγράφεται και φυλάσσεται το σύνολο των αναμνηστικών και ενθυμημάτων που κυκλοφόρησαν με την ευκαιρία προσκοπικών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Ταυτόχρονα βρίσκονται οργανωμένα τα διάφορα προσκοπικά σήματα, ανά τμήμα και χρονική περίοδο κυκλοφορίας. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης προσκοπικές στολές με τα παρελκόμενά τους.

ΣΤ. Προσωπικά Αρχεία

Στο Ιστορικό Αρχείο φυλάσσονται προσωπικά αρχεία και συλλογές (Αθ. Λευκαδίτη, Δ. Αλεξάτου, Δ. Μακρίδη κ.α) που παραχωρήθηκαν κατά πλήρη κυριότητα στο Σ.Ε.Π.

Το έργο και η λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου του Σ.Ε.Π. διαχειρίζεται Επιτροπή που συστήνεται με απόφασητου Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.

Η Τρέχουσα Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Σ.Ε.Π. είναι:

Χρήστος Σταθόπουλος (Πρόεδρος)

Μάρα Βερύκοκου

Μελέτης Ζαχαράκης

Κωνσταντίνος Μαμουζέλος

Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος

Μιχάλης Σιδερίδης           

Ιφιγένεια Χατζοπούλου

Οι δραστηριότητες του Ιστορικού Αρχείου στεγάζονται στον 6ο όροφο του Μεγάρου του Σ.Ε.Π. «Αντ.Μπενάκης». Στον ίδιο χώρο βρίσκεται μόνιμος εκθεσιακός χώρος, που παρουσιάζει την πορεία του Ελληνικού Προσκοπισμού και περιοδικές εκθέσεις – αφιερώματα βασισμένες στο υλικό του Αρχείου. Ο χώρος περιλαμβάνει επίσης μεγάλο μέρος της συλλογής ενθυμημάτων του αείμνηστου Δημήτρη – Ραν Αλεξάτου.

Τα προσκοπικά κλιμάκια έχουν την ευκαιρία επίσκεψης μετά από συνεννόηση. Για τα τμήματα της Αγέλης & Ομάδας υπάρχει δυνατότητα έτοιμου παιχνιδιού ξενάγησης, ενώ για το τμήμα της Κοινότητας δυνατότητας οργάνωσης Ανιχνευτικού εργαστηρίου.

Το Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π. είναι ανοικτό κάθε Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα.

E-Mail: [email protected]

Ξεκινήστε πατώντας στην λέξη Αρχείο ή ακολουθήστε μας στο Facebook, στις Σελίδες Προσκοπικής Ιστορίας.