Μ. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/01/2023
A/A: / 2023

Μ. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης.
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 04/02/2023 έως 04/02/2023
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Κτίριο Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης (Λόρδου Βύρωνος 16, Ηράκλειο)
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/01/2023
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Παχατουρίδης Αχιλλέας
Κόστος Συμμετοχής: 10 €

Υπεύθυνος Ενότητας : Παχατουρίδης Αχιλλέας


Τόπος : 
Κτίριο Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης (Λόρδου Βύρωνος 16, Ηράκλειο)


Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής :
Σάββατο 4  Φεβρουαρίου 2023 από τις 10.00 έως τις 20.00  

 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έχουν καταβάλλει το ποσό της οικονομικής συμμετοχής και η αίτησή του έχει εγκριθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

 

Δήλωσησυμμετοχής 

 

Για τη δήλωση συμμετοχής από το Ενήλικο Στέλεχος ή το Μέλος Προσκοπικού Δικτύου καιτην έγκρισή της από το προϊστάμενο Ενήλικο Στέλεχος (ΑΣ, ΠΕ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep, οι οδηγίες βρίσκονται στην ενότητα «Βοήθεια» του e-sep ή μπορείτε να τις βρείτε εδώ.  Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δε διαθέτει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep, τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 

Η αίτηση συμμετοχής στην εκπαιδευτικήενότητα, θα γίνεται αποδεκτή μόνο με την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροικαταβάλλούν το ποσό της συμμετοχής στην εκπαιδευτική ενότητα, είτε μεweb-banking (από το πεδίο "Πληρωμές" της τράπεζας ALPHA BANK) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα στον λογαριασμό ALPHA BANK  GR5801407880788002002015716 (Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης) στην αιτιολογία θα αναγράφεται Ε.Κ.Σ.-ΕΠΩΝΥΜΟ 

Όλες οι πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες στην Προσκοπική Εκπαίδευση (για κάθε ρόλο χωριστά), βρίσκονται στην ενότητα “Εκπαίδευση Ενηλίκων Μελών”,της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π..


Η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των Προσκοπικών εκπαιδεύσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύονταςτα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στασχολεία, στους εργασιακούς χώρους και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.,συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότεραστο www.scouts4sdgs.gr.