Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής: Μια πρωτοβουλία για την προστασία, περίθαλψη και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον ειδών Άγριας Ζωής (wildlife).

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 24/06/2019
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Περιβάλλον


Τα ζώα και τα φυτά που ζουν στη φύση έχουν εγγενή αξία και συμβάλλουν στην οικολογική, γενετική, κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και αισθητική πτυχή της ανθρώπινης ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Πριν ακόμη η παγκόσμια κοινότητα «ανακαλύψει» την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας – πόσο μάλλον της περιβαλλοντικής αγωγής - η καλλιέργεια της σχέσης με τη φύση αποτέλεσε τη βάση του παιδαγωγικού οικοδομήματος της συμπληρωματικής εξωσχολικής εκπαίδευσης που προσφέρει η Προσκοπική Κίνηση στα μέλη της σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και το έκτο άρθρο του Νόμου του Προσκόπου αναφέρει: «ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον».

Οι Έλληνες Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, επέλεξαν την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (3 Μαρτίου), για να ανακοινώσουν επίσημα το ξεκίνημα μιας μοναδικής πρωτοβουλίας, η οποία ονομάζεται «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής».
Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και την συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής (wildlife) και συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης.
Η διάσωση άγριων ζώων (wildlife) που διατρέχουν κίνδυνο απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό κατοικίδιων ζώων. Ο εξοπλισμός, ο βαθμός χειρισμού, ο τύπος εγκλωβισμού και το επίπεδο φροντίδας που λαμβάνει ένα άγριο ζώο μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η παρουσία των Ελλήνων Προσκόπων σε 350 γειτονιές της χώρας αλλά και οι συνεχείς δράσεις στα βουνά και τα δάση της χώρας - σπίτι δεκάδων θηλαστικών, πουλιών, κλπ - θα επιτρέψει στην «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» να έχει πανελλήνια εμβέλεια! Η άμεση συνεργασία μεταξύ των μελών της Προσκοπικής Κίνησης, επιτυγχάνεται με ειδικές εκπαιδεύσεις των εθελοντών-μελών, με συνεργασία και αναβάθμιση των σχέσεων με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που υλοποιούν διάσωση και περίθαλψη των ζώων που προστατεύουν και με προβολή στο ευρύ κοινό της ανάγκης της διατήρησης της Άγριας Ζωής και της «ηθικής» της προστασίας της.
Το πρόγραμμα της συγκρότησης και εκπαίδευσης της «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» διαχειρίζεται η Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος/ΣΕΠ, υποστηρίζεται έμπρακτα από τις Οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΙΩΝ, ΜΟΜ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου, με 50.000 €, από το «Πράσινο Ταμείο», (Αρ.Απόφασης 148.3/2018), του μέτρου "Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες" και του χρηματοδοτικού προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις".

Μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις (Βόλο,ς Γλυφάδα, Πύργος, Καστοριά) και έχουν εκπαιδευτεί 120 "διασώστες άγριας ζωής", που αποτελούν και την βάση του δικύτου μας που βλέπετε στον χάρτη της Ελλάδας.


Πίστη μας είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, αλλάζοντας σταδιακά τον κόσμο γύρω του και δημιουργώντας Αξία. Αντιλαμβανόμαστε την Αξία όχι μόνο σαν αποτέλεσμα οικονομικής διαδικασίας αλλά και κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης.

Το φυσικό περιβάλλον άλλωστε, πέρα από αναντικατάστατο οικολογικό απόθεμα έχει πλέον και τη διάσταση του κοινωνικού  - οικονομικού «αποθέματος» ειδικά για τη χώρα μας όπου παρουσιάζει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τα οποία η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί το κλειδί για την ορθολογική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξή τους. Εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ανθρώπινη εμπειρία και πως αυτή μπορεί να αλλάξει σταδιακά την οικογένειά μας, την πόλη μας, τον κόσμο μας. Η κοινωνική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα, η ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα ως μέσου ευαισθητοποίησης απέναντι στο πρόβλημα της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπυκνώνουν την αντίληψη του Σ.Ε.Π. περί της συμβολής του στην προσπάθεια μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης που θα έχει μελλοντικά η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής».Κτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα εμπειρία, προτείνοντας και μοιραζόμενοι την τεχνογνωσία μας, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει  
  • να ενδυναμώσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  • να αυξήσει την πληροφόρηση και τη συμμετοχική διαδικασία των κοινωνικών φορέων, του κοινού, των πολιτών για την ποιότητα ζωής και για την αξία της προληπτικής δράσης υπέρ της Άγριας Ζωής (wildlife)
  • εξίσου, να αυξηθεί η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα των δρώντων(συμμετεχόντων)-εθελοντών Προσκόπων Διασωστών καθώς και
  • η ουσιαστική και αθροιστική ανάπτυξη των ικανοτήτων του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. [και των συνεργαζόμενων οργανισμών] μέσω της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων του.
Κορωνίδα των εκδηλώσεων προβολής και δημοσιοποίησης του έργου ΠΟΔΑΖ αποτέλεσε η εκδήλωση κατά την οποία το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων βραβεύτηκε στην 10η εκδήλωση των βραβείων Bravo Sustainability Awards Enviroment για την πρωτοβουλία "Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής". Ο Πυλώνας του Περιβάλλοντος υποστηρίζει και αναδεικνύει εκείνες τις πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την άμεση προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 & 15.
Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής αποτελεί μια κατεξοχήν συνεργατική δομή, καθώς προϋποθέτει την κινητοποίηση και τις συνέργειες ατόμων και ομάδων. Εκτιμώντας ότι η μεγιστοποίηση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου τεκμηριώνει τη σπουδαιότητά του και ενισχύει τη βιωσιμότητά του, ο Ελληνικός Προσκοπισμός  χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα και μορφές άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας, παραδοσιακής και σύγχρονης πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και τα «κοινωνικά δίκτυα» , δρώντας ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης για το ευρύτερο κοινό και σε άλλες περιοχές της χώρας, και σε άλλες επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες και κοινωνικούς εταίρους.

Αν θέλεις να γίνεις μέλος της "Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής" στείλε μας mail στο [email protected]
Αν θέλεις να γνωρίζεις νέα από τις δράσεις της ΠΟΔΑΖ, να επισκέπτεσαι το facebook ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕ/ΣΕΠ.Λεπτομέρειες και σχετικό άρθρο από την 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση ΠΟΔΑΖ, Βόλος 

Λεπτομέρειες και σχετικό άρθρο από την 2η Εκπαιδευτική Συνάντηση ΠΟΔΑΖ, Γλυφάδα

Λεπτομέρειες και σχετικό άρθρο από την 3η Εκπαιδευτική Συνάντηση Π.Ο.Δ.Α.Ζ.- Καστοριά  


Video από την δράση μας: