Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης… Από το Σπίτι!

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/04/2020
A/A: 33 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Όπως γνωρίζετε από την Ανακοίνωση Γ.Ε. 105/22.10.2018 - Οι Πρόσκοποι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Σ.Ε.Π. 2018-2027, οι Έλληνες Πρόσκοποι έχουν δηλώσει δυναμικά παρόντες στην παγκόσμια προσπάθεια για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα «Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Ανακοίνωση Γ.Ε. 56/30.7.2019), το οποίο συνιστά έναν θεσμό έμπρακτης εφαρμογής των βασικών αρχών αειφορίας και ηθικής αυτοδέσμευσης, επικεντρωμένο στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και προτροπή για υλοποίησή τους από όλα τα Προσκοπικά Συστήματα.

Η περίοδος που διανύουμε μπορεί να μην μας επιτρέπει να υλοποιούμε τις δραστηριότητές μας όπως είχαμε προγραμματίσει, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε δράσεις οι οποίες προωθούν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Το επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «SDG Friendly Προσκοπικό Σύστημα», ενώ, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιόδου που διανύουμε, στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται και όλες οι προκλήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά ή από το κάθε Τμήμα και στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Θυμίζουμε ότι στην ειδική ιστοσελίδα «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (www.scouts4sdgs.gr) περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως Πρόσκοποι για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικό υλικό επικοινωνίας (banner, αφίσα, social media post) και τηλεοπτικόspot καθώς και το Ενημερωτικό έντυπο «Οδηγίες & προτάσεις για την ένταξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης στο Προσκοπικό Πρόγραµµα».

Στην ενότητα «Προσκοπικό Πρόγραμμα» της ιστοσελίδας μας παρουσιάζονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με το “SDG Friendly Προσκοπικό Σύστημα” όπως και οι προκλήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Σας καλώ και πάλι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Κίνημα εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Μένουμε σπίτι… Συνεχίζουμε το Προσκοπικό Παιχνίδι!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33_2020.pdf
ΑΝ.33_ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.pdf
ΑΝ.33_Info_Pack.pdf