Ενέργειες μετάβασης στον Νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2017
A/A: 43 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Μετά την ανακοίνωση του νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. και για την εύρυθμη μετάβαση στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται από αυτόν, θα υλοποιηθούν με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. τα εξής:

Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων
Για την εφαρμογή της παραγράφου 2.11 Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευομένων όσοι Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτικές Ενότητες που έχουν ολοκληρωθεί πριν την 31/3/2017 και τους έχει μένει να υλοποιήσουν το Στάδιο Εφαρμογής έχουν προθεσμία να το ολοκληρώσουν μέχρι 31/5/2017. Η συγκεκριμένη παράταση δίνεται στους Βαθμοφόρους μας με σκοπό να βοηθηθούν να ολοκληρώσουν τις εκπαιδεύσεις τους, αφού πλέον έχει τακτοποιηθεί η μηχανογραφική παρακολούθηση στην υλοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής.
Για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που ολοκληρώνονται μετά την 31/3/2017 ισχύει ότι το Στάδιο Εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 ημέρων από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε το Στάδιο Παρακολούθησης της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Ενότητας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Προσωπικό Εκπαίδευσης
Για την εφαρμογή της παραγράφου 3.1.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Προσωπικό Εκπαίδευσης, παρακαλούνται όλα τα Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους με απλό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση efsxolonge@sep.org.gr.
Νέοι Πτυχιούχοι Δ.Δ. που επιθυμούν να ενταχθούν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 3.1.1 παρακαλούνται να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση efsxolonge@sep.org.gr, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα (προσωπικό και προσκοπικό).
Και για τις δύο περιπτώσεις η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. θα προβεί στις προβλεπόμενες από τον νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης διαδικασίες με στόχο το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της νέας χρονιάς να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.

Παρακαλούνται οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους και να υποστηρίξουν στην υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43_2017.pdf