Ψήφισμα

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/04/2017

Ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό

του

ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΙΛΙΜΟΥ

Τακτικού μέλους της Γ.Σ. / Σ.Ε.Π.,
Κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,
π. Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου,
Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή και π. Εφόρου Σχολών Γ.Ε.


και

α π ο φ ά σ ι σ ε

-    Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
-    Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
-    Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
-    Να παραστεί αντιπροσωπεία του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του

Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ για Μάρκο Τσιλίμο.pdf