Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2017
A/A: 8 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:
Ίδρυση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων Άργους, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Πελοποννήσου και
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων 17ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως, Περιφερειακής Εφορείας Αθηνών.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8_2017.pdf