Αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2017
A/A: 7 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων (Τεύχος Γ’ Μέρος 4ο, Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου) διαδικασία για την αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World» και μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων που απαιτούνται,της Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου και της Εθελοντικής Υπηρεσίας Προσκόπου του Κόσμου, το μέλος του Προσκοπικού Δικτύου Δήμητρα Μπαρώνου, εκπλήρωσε μ’ επιτυχία τις υποχρεώσεις της και ονομάζεται

Πρόσκοπος του Κόσμου-Scout of theWorld

Συγχαίρω τη Δήμητρα Μπαρώνου του 1ουΣυστήματος Προσκόπων Ιωαννίνων, για την επιτυχή ολοκλήρωση της προόδου της και εύχομαιεκπλήρωση των προσδοκιών της.Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7_2017.pdf