Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2017
A/A: 41 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

117η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΚΟΣΠΩΝ 
25-27/11 & 3–4/12/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. «Θ. ΛΙΤΣΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΜΑΣΤΟΡΑΣ - ΓΚΟΥΛΕΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 11/04/2017

108η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΚΟΠΟΥΛΩΝ
24-28/2/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ:Π. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 03/04/2017

60η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
11 – 12 & 18-19/3/2017
ΤΟΠΟΣ: ΚΤΗΡΙΟ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΣ: Σ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 11/04/2017
 
Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41_2017.pdf