Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2017
A/A: 40 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

65η ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΚΟΣΠΩΝ 
26 - 30/10/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Θ. ΚΕΦΑΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 07/04/2017

107η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
4– 8/1/2017
ΤΟΠΟΣ: Π. Κ. ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΡΧΗΓΟΣ:Β. ΧΡΥΣΙΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 03/04/2017

40η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
6– 8 & 13-15/1/2017
ΤΟΠΟΣ: ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ:Γ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 30/3/2017

59η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
4–5 & 18 – 19/2/2017
ΤΟΠΟΣ: ΚΤΗΡΙΟΤΕ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ:Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 14/03/2017

109η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
3-5& 10–12/3/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 30/03/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40_2017.pdf