3ο Πανελλήνιο Θαλασσινό Μεγάλο Παιχνίδι Ενωμοτιών – «Πρόσω Πάντες»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/04/2017
A/A: 36 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2015-2017 της Γενικής Εφορείας, ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Θαλασσινού Παιχνιδιού Ενωμοτιών «Πρόσω Πάντες», το οποίο όπως και την προηγούμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί κατά τόπους στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, αλλά στις ημερομηνίες που επιθυμεί η κάθε Περιφερειακή Εφορεία.

Στο μεγάλο Παιχνίδι προσκαλούνται να συμμετάσχουν Ενωμοτίες Ναυτοπροσκοπικών και μη Ομάδων με τους Βαθμοφόρους τους.

Επίσης φέτος για πρώτη φορά θα υπάρξειδραστηριότητα κατά τόπους και για τον Κλάδο Ανιχνευτών «Ανοίξτε πανιά».

Κάθε Περιφερειακή Εφορεία μπορεί να δημιουργήσει δραστηριότητα και για τους δύο Κλάδους ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, για όποιον Κλάδο επιθυμεί. Η Περιφερειακή Εφορεία θα πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. για να ανακοινωθούν εκ νέου οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία και μετέπειτα να δηλώσουν συμμετοχή τα Τμήματα που επιθυμούν. Η επιλογή των ημερομηνιών γίνεται από την Περιφερειακή Εφορεία και θα πρέπει να έχει δηλωθεί έως τις 20/4/2017. Η περίοδος της δράσης ορίζεται μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις Περιφερειακές Εφορείες σε όλη την Ελλάδα όπου δραστηριοποιούνται Ναυτοπρόσκοποι. Αναμένεται η γνωστοποίηση των ημερομηνιών πραγματοποίησης της δράσης από τις Περιφερειακές Εφορείες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Παράλληλα με το παιχνίδι, θα διεξαχθεί διαγωνισμός φωτογραφίας για όσους συμμετέχουν με θέμα: «Πρόσω και εμείς!» κατά τη συμμετοχή τους στο 3ο Πανελλήνιο Θαλασσινό Παιχνίδι Ενωμοτιών και στη 1η Πανελλήνια Θαλασσινή Δραστηριότητα Ανιχνευτών.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αναρτώνται στο group της Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. στο Facebook (https://facebook.com/groups/armenizontas). Για την καλύτερη διάχυση των φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την εύρεσή τους θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα hashtag:#prosopantes #SeascoutsofGreece#ScoutsofGreece. Επίσης, οι Ενωμοτίες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αποστέλλοντας τις φωτογραφίες μέσω mail στην διεύθυνση [email protected].

Η Ομάδα Εργασίας, που έχει συγκροτηθεί για την υλοποίηση της δράσης, θα επιλέξει για βράβευση τη φωτογραφία μίας Ενωμοτίας Προσκόπων και μίας Κοινότητας Ανιχνευτών ως νικητές του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας θα διαρκέσει από την ημερομηνία έναρξης του παιχνιδιού/δραστηριότητας και θα ολοκληρωθεί 7 μέρες μετά τη λήξη των δράσεων από όλες τις Περιφερειακές Εφορείες. Αμέσως μετά τη λήξη της αποστολής φωτογραφιών σε διάστημα τριών ημερών, θα ανακοινωθούν οι νικητήριες φωτογραφίες και η νικήτρια Ενωμοτία και Κοινότητα στο group της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Έτσι η συμμετοχή μας σε αυτό το παιχνίδι είναι διπλή, μέσω της δράσης και μέσω της εικόνας μας!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αφού ανακοινωθούν οι εν κατά τόπου ημερομηνίες σε επόμενη ανακοίνωση, τα Συστήματα των οποίων οι Ενωμοτίες και οι Κοινότητες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο παιχνίδι ή Ανιχνευτική δραστηριότητα, πρέπει να συμπληρώσουν ατομικές και ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής που θα επισυνάπτονται στην ανακοίνωση και να αποστείλουν δια της Περιφερειακής Εφορείας τη συμμετοχή τους στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].
Λόγω περιορισμού στο αριθμό συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΕΦΟΔΙΑ
Κάθε Πρόσκοπος/Ανιχνευτής θα πρέπει να έχει τα εξής ατομικά εφόδια: Καπέλο,αντηλιακό, παγούρι, μαλακά υποδήματα για Λέμβο και ενδυμασία ανάλογη με τις καιρικές συνθήκες των ημερών υλοποίησης της δράσης.
Κάθε Ενωμοτία/Κοινότητα θα πρέπει να έχει φροντίσει ένα γεύμα (ξηρά τροφή) για τα μέλη της.

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο είναι € 3,00. Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανά Ομάδα θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 20η Απριλίου 2017στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π. που τηρείται στην Alpha Bank με αριθμό 362-002002-004886 (IBAN: GR77 0140 3620 3620 02002004 886) με αιτιολογία «3ΠΠ-Σύστημα» ή στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ήδη έχουν ενημερωθεί για το θαλασσινό πρόγραμμα μιας μοναδικής δράσης οι Περιφερειακές Εφορείες που ήδη έχουν καθορίσει την ημερομηνία που θα «ταξιδέψουν» το παιχνίδι και η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση και επεξήγηση (efnpge@sep.org.gr).

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων των Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων του Σ.Ε.Π. στοΠανελλήνιο/α παιχνίδι/δραστηριότητα καθώς και έμπειρων Βαθμοφόρων που θα την πλαισιώσουν. Τα σκάφη του Σ.Ε.Π. θα πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλείας Πλου Ναυτοπροσκοπικών Λεμβών έγγραφα και εφόδια που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης.

Είναι χαρά μας που για 3η συνεχή χρονιά η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. πραγματοποιεί τη δράση για τις Ναυτοπροσκοπικές και μη Ενωμοτίες και που επεκτείνεται στις Κοινότητες Ανιχνευτών, με όραμα να εμπνεύσει το Ναυτοπροσκοπικό παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36_2017.pdf