Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/03/2017
A/A: 6 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων 8ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας, Περιφερειακής Εφορείας Κέρκυρας.

Αναστολή Λειτουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων 1ου Συστήματος Προσκόπων Υμηττού, Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής.

Επαναλειτουργία Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων Περάματος, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού.  


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6_2017.pdf