Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/03/2017
A/A: 31 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

1η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 3AXIS ΥΠ.Α.Μ.
28 - 30/10/2016
ΤΟΠΟΣ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 15/02/2017

57η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  (ΠΕΕΒΑ)
24 -27/11/2016
ΤΟΠΟΣ: 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 13/03/2017

116η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
2–4 & 17 – 18/12/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 13/03/2017

106η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΘΛΩΝ
25-27/11& 2–4/12/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. «Θ. ΛΙΤΣΑΣ» ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 22/03/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31_2017.pdf