Διάθεση Νέας Προσκοπικής Στολής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/03/2017
A/A: 30 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ως βασική προτεραιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2013 – 2017, έθεσε τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προσώπου και μιας ελκυστικής εικόνας της Προσκοπικής Κίνησης. Σημαντικός άξονας επίτευξης του στόχου αυτού αποτελεί η ανανέωση και βελτίωση της εμφάνισης των Ενήλικων και των Ανήλικων Μελών της Κίνησης, ήτοι της Προσκοπικής Στολής, των σημάτων και των προαιρετικών - βοηθητικών ειδών.

Το Δ.Σ. επεξεργάστηκε με υπευθυνότητα και για αρκετό χρόνο το θέμα, προκειμένου να αναλύσει και να εξετάσει όλα τα στοιχεία, τα οποία θα συνθέτουν την εικόνα – εμφάνιση, την ποιότητα, το κόστος και την τιμή της νέας προσκοπικής στολής και κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, επί της οποίας ζήτησε και έλαβε την άποψη των Βαθμοφόρων της Κίνησης, μέσα από τη διενέργεια της Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας με θέμα τον Εκσυγχρονισμό της Προσκοπικής Εμφάνισης.

Την 19.09.2016, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, του Οικονομικού Συμβούλου και της Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων, το Δ.Σ. ενέκρινε τη νέα Προσκοπική Στολή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις προταθείσες από επιτροπή του Δ.Σ. τεχνικές προδιαγραφές και αποφάσισε την διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια των Ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής, με την Προκήρυξη 642/20.9.2016. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δ.Σ. υπέβαλαν προσφορές προς το Σ.Ε.Π. εννέα (9) εταιρείες.Το Δ.Σ. αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερθείσες τιμές, σε συνδυασμό με την οικονομική ευρωστία, την ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και το μέγεθος και την ποιότητα του πελατολογίου κάθε εταιρείας και αποφάσισε την ανάθεση της κατασκευής και προμήθειας της νέας Προσκοπικής Στολής στην εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Ε. (Ελληνική Βιομηχανία Ενδυμάτων).

Σήμερα, η προσπάθειες αυτές ολοκληρώνονται με την επικείμενη παραλαβή και διάθεση των ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής από το Προσκοπικό Πρατήριο.

Η διάθεση των ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής ξεκινά σήμερα Παρασκευή 17Μαρτίου. Η νέα Προσκοπική στολή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από το Προσκοπικό Πρατήριο:

· Από το φυσικό κατάστημα (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι)

· Από το ηλεκτρονικό κατάστημα (www.scout-shop.gr)

· Με τηλεφωνική παραγγελία (210.7236877)

............................................................

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30_2017.pdf