Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/03/2017
A/A: 5 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος:

2ου Συστήματος Προσκόπων Αγίου Δημητρίου, Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής.

Παρακαλείται ο Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας της Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής να προβεί στην άμεση παραλαβή των υλικών και των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων του ανωτέρου Συστήματος και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής να κοινοποιηθεί στην Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας της Γενικής Εφορείας.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5_2017.pdf