Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός και Διαμόρφωση χώρων άσκησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Προσκοπικού Κέντρου Παράδεισος Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER, του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/08/2015
A/A: Α.Π.: 638 / 2015

Προκήρυξη
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

638_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ.pdf