Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/03/2015
A/A: Α.Π.: 258 / 2015

Προκήρυξη
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

258_Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Στολής.pdf
258_Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Στολής_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.pdf