Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/01/2015
A/A: 2 / 2015

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2_2015.pdf
Εγκύκλιος 2_Οικονομικός Προϋπολογισμός-Απολογισμός.doc