Συμπλήρωση Διαδικασίας για την τήρηση και παρακολούθηση δαπανών Προσκοπικών Συστημάτων / Κλιμακίων / Ε.Π.Π όσον αναφορά στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το φορολογικό πλαίσιο

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/01/2015
A/A: 1 / 2015

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2015.pdf
Εγκύκλιος 1_Υπόδειγμα ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.doc