Συμβολή του Σ.Ε.Π. στην προσφυγική κρίση - Συνεχίζουμε - Αποστολή: Ελληνικό

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/12/2015
A/A: 146 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 146_2015.pdf