Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με Vodafone. Αποτελέσματα 2014-2015

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/04/2015
A/A: 31 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31_2015.pdf