Αναβολή Πραγματοποίησης 36ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/03/2020
A/A: 25 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Αγαπητές και Αγαπητοί μου Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι,

Ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν μετά την εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην Ελλάδα και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία και επηρεάζουν πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, σε συνδυασμό με τις σημαντικές προτεραιότητες των Κρατικών και Τοπικών Αρχών αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας για το επόμενο χρονικό διάστημα, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε την αναβολή της πραγματοποίησης της 36ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 23 – 26 Απριλίου 2020 στην πόλη του Αγρινίου.

Τις επόμενες ημέρες, με μέριμνα της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π., θα επιστραφούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Συστημάτων τα ποσά των οικονομικών συμμετοχών που έχουν ήδη κατατεθεί.

Η Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. διερευνά κάθε δυνατότητα για την πραγματοποίηση της 36ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης εντός των επόμενων μηνών, με την ελπίδα ότι η παρούσα δύσκολη κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί και ότι οι εν γένει συνθήκες θα ευνοούν τη διεξαγωγή της δράσης.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25_2020.pdf