13th European Scout Agora 2020, Ισπανία, 15-19 Απριλίου 2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/02/2020
A/A: 15 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσκλήθηκε να συμμετάσχει με δύο (2) μέλη του στην “13th European Scout Agora 2020”, που θα διεξαχθεί στον χώρο του Fray Luis de León στο Γκουανταράμα της Ισπανίας, από τις 15 μέχρι τις 19 Απριλίου 2020.

Στην Αρχαία Ελλάδα η «Αγορά» ήταν ο τόπος συνάντησης, γνωριμιών, συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και ανησυχιών. Η European Scout Agora είναι μία εκπαιδευτική δράση οργανωμένη από Μέλη Προσκοπικών Δικτύων (Rovers), με σκοπό να αναδείξει θέματα που αφορούν στους νέους και στη σημερινή κοινωνία.

Η φετινή Agora έχει κύριους στόχους:
Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εργαλεία για τον σχεδιασμό και την προσφορά ιδεών σε ένα οργανωμένο θέμα, είτε πρόκειται για εκδηλώσεις, παρουσιάσεις είτε για σημαντικά θέματα.
Τη συμμετοχή σε ένα κοινωνικό έργο στον χώρο της εκδήλωσης.
Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για διαφορετικούς πολιτισμούς και προγράμματα Προσκοπικών Οργανώσεων της Ευρώπης, ενώ μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες από τη χώρα καταγωγής τους.
Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι νέοι σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας, είτε στο πλαίσιο της Προσκοπικής Κίνησης είτε στην τοπική κοινότητά τους, δίνοντας παραδείγματα πραγματικών εμπειριών.
Δραστηριότητες που αφορούν στη συμμετοχή των νέων, ενθαρρύνοντας την προσωπική τους ανάπτυξη.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και στη λειτουργία διαφόρων επιμέρους εκδηλώσεών της.

Ημερομηνίες: Από την Τετάρτη 15 μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου 2020.

Τόπος Διεξαγωγής: Fray Luis de León, Γκουανταράμα, Ισπανία

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στην Agora μπορούν να συμμετάσχουν έως δύο (2) Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Ενήλικα Στελέχη ή Ανιχνευτές, ηλικίας 16 - 24 ετών, ενεργά μέλη του Σ.Ε.Π., που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του έτους 2020. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν προσκοπική εμπειρία και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Οικονομική συμμετοχή: Κάθε συμμετέχων θα καταβάλλει το ποσό των εκατόν πενήντα Ευρώ (€ 150,00), το οποίο περιλαμβάνει τη διαμονή και τη διατροφή από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου ως το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου καθώς και το πληροφοριακό υλικό της δράσης, ενώ το Σ.Ε.Π. θα επιδοτήσει τους συμμετέχοντες καλύπτοντας το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και λοιπών εξόδων μετακίνησης από και προς τον τόπο συνάντησης.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (κ. Άννα Κανέτη, Γραμματέας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.), με θέμα μηνύματος «Agora 2020», ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://agora.rovernet.eu.

Δηλώσεις συμμετοχής / Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη δράση αποστέλλοντας σχετικό email στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, αναφέροντας τα στοιχεία τους καθώς και σύντομο προσκοπικό και προσωπικό βιογραφικό, το αργότερο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020. Η Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους και ακολούθως η συμμετοχή στη δράση θα εγκριθεί από τον Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ως Σ.Ε.Π. αξίζει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των μελών μας σε τέτοιου είδους δράσεις, διότι προσφέρουν εφόδια και ικανότητες στους νέους, εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενεργοποιούν, δίνοντας τη δυνατότητα εξερεύνησης και έκφρασης σε διεθνές περιβάλλον.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15_2020.pdf