ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 06/02/2020

Περίληψη πρακτικών ΔΣ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 23.7.2019 έως 24.12.2019


Πρακτικό 10/23.07.2019
Αποδοχή παραιτήσεων και πλήρωση κενών θέσεων Μελών Δ.Σ. 
Εκλογή Α΄ Αντιπροέδρου, Συμβούλου Διεθνών Σχέσεων, Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου και 5ου Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα (Ανακοίνωση: 53/25.7.2019)
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση προγράμματος εορτασμού 110 χρόνων Σ.Ε.Π. – Συγκρότηση Επιτροπής Οργάνωσης
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 55/26.7.2019)
Σύνθεση Γενικής Εφορείας 2019 - 2021 (Ανακοίνωση: 54/25.7.2019)
Χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. 
Καθορισμός της συνδρομής Μελών του Σ.Ε.Π. για την προσκοπική χρονιά 2019 – 2020 (Εγκύκλιος: 7/2.8.2019 & Ανακοίνωση: 78/11.10.2019)
Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στο Φλαμπουράρι Ιωαννίνων 
Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. στο 23ο Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Συνέδριο – Σπλιτ Κροατίας, 24-28/8/2019
Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης Στελέχους Κεντρικής Διοίκησης 


Πρακτικό 11/03.09.2019
Έγκριση πρόσληψης Υπαλλήλων στο Προσκοπικό Πρατήριο


Πρακτικό 12/21.09. 2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Πλήρωση κενής θέσης Μέλους Δ.Σ. 
Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα (Ανακοίνωση: 98/18.12.2019)
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση προσφορών και ανάθεση εργασιών ολοκλήρωσης έργων Π.Κ. Πυργακίου 
Λήψη απόφασης για την επένδυση κεφαλαίου καταπιστεύματος «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος»
Έγκριση αποδοχής κληρονομίας Αδαμαντίου Βογιατζίδη 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 82/23.10.2019)
Σύγκληση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων – Έγκριση θεμάτων Συνεδρίου (Ανακοινώσεις: 73//4.10.2019, 75/9.10.2019, 89/21.11.2019)
Χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. 


Πρακτικό 13/21.10. 2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εκλογή Συμβούλου Ακίνητης Περιουσίας
Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα (Ανακοίνωση: 98/18.12.2019)
Έγκριση τροποποιήσεων στους όρους λειτουργίας στις Λίστες Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Μελών Σ.Ε.Π. «Λόγος» και «Διάλογος» 
Οικονομική Ενημέρωση
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 700/15.7.2019 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 82/23.10.2019)
Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 84/1.11.2019)
Έγκριση Οικονομικού απολογισμού 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.
Έγκριση μετατροπής σύμβασης υπαλλήλου του Προσκοπικού Πρατηρίου από μερικής σε πλήρους απασχόλησης 
Έγκριση εντύπου αποχώρησης μέλους από το Σ.Ε.Π. 


Πρακτικό 14/30.10.2019
Επαναβεβαίωση προηγούμενης απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 700/15.7.2019 


Πρακτικό 15/19.11.2019
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 96/11.12.2019)
Συμπλήρωση της Γενικής Εφορείας 2019 - 2021 (Ανακοίνωση: 88/20.11.2019)
Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 89/21.11.2019)


Πρακτικό 16/23.11.2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 96/11.12.2019)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Συζήτηση για δημόσιες τοποθετήσεις Μελών Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την προετοιμασία νομοσχεδίου για τον εθελοντισμό από φορείς και εθελοντικές οργανώσεις
Εξέλιξη και εκκρεμότητες νομικών υποθέσεων Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 17/14.12.2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 99/20.12.2019)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στελέχους Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης και Εξωτερικού Συνεργάτη για Επικοινωνία, Media Relations και Δημόσιες Σχέσεις
Έγκριση κατ’ αποκοπήν συνεργασίας με εξειδικευμένο Συνεργάτη για τη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων 
Έγκριση λύσης σύμβασης παραχώρησης κατασκηνωτικού χώρου Κολυμπίων Ρόδου
Συμπλήρωση σύνθεσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. - Ορισμός ενός Μέλους Δ.Σ. και ενός επιπλέον Μέλους 
Έγκριση συμπληρωματικών εργασιών Ανακατασκευής του Π.Κ. Πυργακίου
Έγκριση δωρεάν διάθεσης σημάτων 110 χρόνων Ελληνικού Προσκοπισμού στα Προσκοπικά Συστήματα και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων 


Πρακτικό 18/24.12.2019
Έγκριση πρόσληψης Στελέχους στην Κεντρική ΔιοίκησηΟι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf