Πανελλήνια Συνάντηση Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/01/2020
A/A: 7 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Εφορείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση Πανελλήνιας Συνάντησης Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων.

Α. Σκοπός
Η Πανελλήνια Συνάντηση Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων σκοπό έχει τη συζήτηση και εξέταση των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των Προσκοπικών Κέντρων καθώς και τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη μελλοντικών ενεργειών για την ανάπτυξη των Προσκοπικών Κέντρων.

Β. Χρόνος
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Μαΐου 2020. Οι εργασίες θα αρχίσουν το Σάββατο 16.5.2020 στις 12.00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 17.5.2020 στις 16.00.

Γ. Τόπος
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Άγιος Ανδρέας», στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Δ. Συγκρότηση
Στη Συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν: 
1. Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Προσκοπικών Κέντρων με Εντολή Διοίκησης,
2. Τα Μέλη των Ομάδων Εργασίας των Προσκοπικών Κέντρων,
3. Τα Μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης των Προσκοπικών Κέντρων και  
4. Οι Περιφερειακοί Έφοροι στα όρια ευθύνης των οποίων λειτουργούν Προσκοπικά Κέντρα ή σε περίπτωση κωλύματός τους οι Αναπληρωτές τους ή άλλα εξουσιοδοτημένα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας. 

Ε. Θέματα
Τη Συνάντηση θα απασχολήσει η ακόλουθη θεματολογία:
o Δημιουργία και Θεματολόγιο Σχολής Στελεχών Προσκοπικών Κέντρων
o Αξιοποίηση Προγραμμάτων Εθελοντών ERASMUS+ στα Προσκοπικά Κέντρα
o Οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, προμήθειες υλικών, ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.)

ΣΤ. Αιτήσεις συμμετοχής
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στη Συνάντηση θα γίνονται ηλεκτρονικά, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση  [email protected], στο οποίο θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, τα καθήκοντα και το Προσκοπικά Κέντρο. Για την καλύτερη οργάνωση της Συνάντησης, οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020. 

Για το κόστος συμμετοχής και το αναλυτικό πρόγραμμα της Συνάντησης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Προσκαλώ όλα τα στελέχη των Προσκοπικών Κέντρων να συμμετάσχουν ενεργά στη Συνάντηση, ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον των Κέντρων μας, με σκοπό την ανάπτυξη τόσο των ιδίων όσο και του Προσκοπικού Προγράμματος γενικότερα.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7_2020.pdf