16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό ΜΟΟΤ, Ιρλανδία, 19-28 Ιουλίου 2021

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/01/2020
A/A: 6 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Με την υπ’ αριθμόν 30/19.4.2019 Ανακοίνωση Γ.Ε. σας είχαμε ενημερώσει για τη διεξαγωγή του 16ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Moot, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου 2021, καθώς και για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. με Εθνική Αποστολή και Αρχηγό Αποστολής τον κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο, Έφορο Πληροφορικής Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης. 

Η ανταπόκριση στο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (προδηλώσεις) ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου, γεγονός που μας δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια αξιόλογη συμμετοχή στο ΜΟΟΤ, εμπλουτίζοντάς την και με άλλα στοιχεία για μια ολοκληρωμένη δράση εκτός Ελλάδος.  

Με την παρούσα Ανακοίνωση σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία αποστολής των αιτήσεων συμμετοχής και το κόστος συμμετοχής.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Το 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου 2021. Μετά το τέλος της δράσης, η Ελληνική Αποστολή θα πραγματοποιήσει πρόσθετο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Δουβλίνο, διάρκειας τριών έως τεσσάρων ημερών, ανάλογα με τις ανταποκρίσεις των αεροπορικών εταιρειών στην αεροπορική σύνδεση Δουβλίνο – Αθήνα.

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ακόμα και όσοι δεν είχαν προδηλώσει συμμετοχή μετά την προηγούμενη Ανακοίνωση. Οι συμμετέχοντες και τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (IST) οφείλουν να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα (Αίτηση Συμμετοχής, Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση).

Η πλήρως συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, θεωρημένη από τους προϊσταμένους των αρμοδίων Προσκοπικών Κλιμακίων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (ή του ατομικού διαβατηρίου εάν για οποιοδήποτε λόγο το δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο), πρέπει να αποσταλεί στο Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Μέχρι 15 Μαρτίου 2020 για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα συμμετοχής «Συμμετέχοντες (early bird)», 
Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020 για όλους τους υπόλοιπους. Τα επισυναπτόμενα Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση, πρέπει να αποσταλούν από 1 Απριλίου 2021 μέχρι 30 Απριλίου 2021.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT, για όλα τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο Moot, το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Δουβλίνο με επιστροφή, τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της δράσης, την ταξιδιωτική ασφάλιση, τις υποχρεωτικές προσυναντήσεις του Αρχηγείου της Αποστολής στον χώρο διεξαγωγής της δράσης, τα αναμνηστικά της Εθνικής Αποστολής, το πρόσθετο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Δουβλίνο, τη διαμονή και την πλήρη διατροφή για τις επιπλέον ημέρες, καθώς και τα λοιπά οργανωτικά έξοδα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιο μέλος του Σ.Ε.Π. ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot, θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να καταβάλλει το ποσό συμμετοχής του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα συμμετοχής:

A. Συμμετέχοντες (early bird)
Η οργανωτική επιτροπή της Δράσης δίνει τη δυνατότητα έκπτωσης για όσους συμμετέχοντες καταβάλουν εφάπαξ και έγκαιρα το συνολικό ποσό της συμμετοχής στη δράση (early bird). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής αφορά τους Συμμετέχοντες (δηλαδή Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη, ηλικίας 18 έως 26 ετών), καθώς και τα Μέλη του Αρχηγείου Ελληνικής Αποστολής. Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής είναι €1.870,00 (± 10%)*.

1η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2020

2η ΔΟΣΗ

έως

30.06.2020

3η ΔΟΣΗ

έως

30.10.2020

4η ΔΟΣΗ

έως

30.01.2021

5η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2021

ΣΥΝΟΛΟ

€450,00

€450,00

€360,00

€360,00

€250,00

€1.870,00


Β. Συμμετέχοντες
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής αφορά τους Συμμετέχοντες (δηλαδή Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη, ηλικίας 18 έως 26 ετών), καθώς και τα Μέλη του Αρχηγείου Ελληνικής Αποστολής, που δεν επιθυμούν να λάβουν την παραπάνω έκπτωση (early bird). Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής είναι €1.950,00 (± 10%)*.

1η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2020

2η ΔΟΣΗ

έως

30.06.2020

3η ΔΟΣΗ

έως

30.10.2020

4η ΔΟΣΗ

έως

30.01.2021

5η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2021

ΣΥΝΟΛΟ

€300,00

€400,00

€500,00

€500,00

€250,00

€1.950,00


Γ. Μέλη Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (IST)
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής αφορά στα Μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης – IST (δηλαδή Ενήλικα Στελέχη, ηλικίας άνω των 26 ετών). Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετοχής είναι €1.770,00 (± 10%)*.

1η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2020

2η ΔΟΣΗ

έως

30.06.2020

3η ΔΟΣΗ

έως

30.10.2020

4η ΔΟΣΗ

έως

30.01.2021

5η ΔΟΣΗ

έως

30.04.2021

ΣΥΝΟΛΟ

€370,00

370,00

360,00

€360,00

€310,00

1.770,00


* Το ακριβές κόστος των παραπάνω επιλογών θα καθοριστεί με επόμενη Ανακοίνωση, βάσει της τελικής τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου και τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων και θα επηρεάσει ανάλογα την τελευταία δόση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση που θα καθοριστεί βάσει τυχόν επιβαρύνσεων των διοργανωτών.

Οι καταβολές των δόσεων γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHABANK: 362-00-2002-004878 (ΙΒΑΝ: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878), αναγράφοντας ως αιτιολογία «MOOT2021 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας στο fax 210 7236561 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημαντικές σημειώσεις:
1. Για το ταξίδι στην Ιρλανδία, ως ταξιδιωτικό έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκυρο δελτίο ταυτότητας. Εάν για κάποιο λόγο (πχ μη αναγραφή των ατομικών στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες κ.λπ.) το δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, τότε απαιτείται η κατοχή σε ισχύ διαβατηρίου.
2. Το τελικό ακριβές συνολικό ποσό κατ’ άτομο για τους συμμετέχοντες της Ελληνικής Αποστολή θα οριστεί το νωρίτερο δυνατόν με μεταγενέστερη Ανακοίνωση, όταν θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του.
3. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν: α) Το τυχόν κόστος έκδοσης διαβατηρίου (εφόσον κριθεί απαραίτητο), που είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα, Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Moot. β) Κόστος ατομικού εξοπλισμού. γ) Κόστος μετακίνησης προς και από το σημείο εκκίνησης / λήξης της δράσης (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος) 
4. Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων, που θα αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες και όσες τυχόν θα επακολουθήσουν με νέες Ανακοινώσεις αναφορικά με τα υπόλοιπα κόστη, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το επιτελείο της Ελληνικής Αποστολής (καταβολές κόστους συμμετοχής στους Οργανωτές, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, κ.λπ.).
5. Πέρας της περιόδου εξόφλησης του συνολικού ποσού του κόστους συμμετοχής ορίζεται η 30 Απριλίου 2021.
6. Πέρας περιόδου κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής για όσους θέλουν να τύχουν της έκπτωσης (early bird) ορίζεται η 15η Μαρτίου 2020, ενώ για τους υπόλοιπους ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δόσεις, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες. Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot και τούτο ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται δε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταβολής υψηλότερου αεροπορικού ναύλου εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες προθεσμίες.
7. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με τον Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται το ποσό των προκαταβολών, καθώς επίσης και της οποιασδήποτε δαπάνης, αγοράς ή προκαταβολής αεροπορικού εισιτηρίου, η οποία έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π. 
8. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν και επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα, τα εισιτήρια είναι ομαδικά και κανένα μέλος της Ελληνικής Αποστολής δεν θα εκδώσει μεμονωμένο εισιτήριο.

Η Κεντρική Διοίκηση θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη, τόσο των εξόδων διοργάνωσης όσο και μέρους των εξόδων εξοπλισμού και αν τούτο καταστεί δυνατό, θα γνωστοποιηθεί με νέα Ανακοίνωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους, να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον αυτές έχουν την οικονομική ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot και δίνεται η ευκαιρία σε Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη μας να βιώσουν τη σημαντική εμπειρία μιας μεγάλης παγκόσμια δράσης.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείρισης της δράσης, αυτή υπόκειται, όπως όλες οι Προσκοπικές Δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αρχηγό της Αποστολής κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο, Έφορο Πληροφορικής Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης ([email protected]).ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Αίτηση Συμμετοχής
Ατομικό Δελτίο Υγείας & Ιατρική Βεβαίωση

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6_2020.pdf
ΑΝ.6_Συνημμένο ΜΟΟΤ_1_Aitisi Symmetoxis.doc
ΑΝ.6_Συνημμένο ΜΟΟΤ_2_Iatriki Vevaiosi.doc