9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΟ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ - Δηλώσεις Συμμετοχής & Οργάνωση Δράσης_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ