Οικονομική διευκόλυνση πληρωμών μέσω της Κεντρικής Διοίκησης λόγω της επιβληθείσας Τραπεζικής Αργίας 28/6 – 6/7/2015

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/06/2015
A/A: 61 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 61_2015.pdf
ΑΝ.61_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΌ ΚΔ.doc