Διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και των Ταξιδιών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/06/2015
A/A: 58 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58_2015.pdf
ΑΝ.58_Α_mnimonio YPEKA_2.6.2013.pdf
ΑΝ.58_Β_81_Β_EOT.pdf
ΑΝ.58_Γ_ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 04 2013.pdf
ΑΝ.58_Δ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.doc