Συμβολή του Σ.Ε.Π. στην προσφυγική κρίση – Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Αποστολή: Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2015
A/A: 100 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100_2015.pdf
ΑΝ.100_1_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc
ΑΝ.100_2_ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc